กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/หน่วยงาน/บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรประจำกองอายุรกรรม

ยศ-ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน

น.อ.หญิง วนิดา
ป้อมประสิทธิ์
พ.อ.อ. เมธัส
เดชเสน
เสมียน
น.ส. ปทุม
โฉมจุ้ย
เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนนิสิตแพทย์
น.ส. นันทิภาคย์
ศรีษะสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน
น.ส. วิราภรณ์
ภู่ทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส. ศิรินันต์
ชีวรัตน์
นาย จักราวุธ
ตันตยานนท์
น.ส. รวิกานต์
ทองดอนเปลี่ยน