กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious disease)

Infectious diseases of organs or systemic infection that causes by bacteria, mycobacteria, fungi, viruses and parasites

หน่วยมีขีดความสามารถในการตรวจ วิเคราะห์ และรักษาแบบพิเศษเฉพาะโรค ได้แก่ โรคติดเชื้อของอวัยวะต่างๆ และการติดเชื้อในหลายระบบ จากแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปรสิต

อาจารย์แพทย์

น.ต.หญิงภัทราภรณ์ ปิยภัณฑ์ (หัวหน้าหน่วย)

วว.อายุรศาสตร์

วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ร.อ.คริส ฟูจิตนิรันดร์

วว.อายุรศาสตร์

วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ร.อ.ณัฐกิตติ์ ชวประดิษฐ์

วว.อายุรศาสตร์

วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อาจารย์พิเศษ

พล.อ.ต.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

วว.อายุรศาสตร์

วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ