กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

26.A 79-year-old lady with CKD stage 4 with drowsiness.

วันที่ created 6 ก.ย. 2565 21:53 วันที่ edited 17 ต.ค. 2565 22:08 | เข้าชมแล้ว 1239 | admin3

A 79-year-old lady with old stroke and CKD stage 4 was admitted for hip surgery in mid January 2564. After surgery, she developed UTI with sepsis and AKI on top CKD. She was put on tube feeding.

On 11/3/64, she was found drowsy, eyes were in midline and left limbs paresis. 

This is her MRI brain. 

1. From MRI findings, what is your provisional diagnosis?
2. Please give proper management


 

ANSWERs

1. clinical diagnosis : Wernicke's encephalopathy, most likely Thiamine deficiency 

- ผู้ป่วยรายนี้มานอนรพ ด้วย fracture hip ผ่าตัดไม่มีปัญหา แต่มีติดเชื้อหลังผ่าตัด และ septicemia อาการแย่ลง จนต้องได้ tube feeding เป็น Blenderised diet for CKD เป็นเวลาเดือนกว่า และต่อมาผู้ป่วยซึมลง และ brain imaging ดังภาพ เข้าได้กับ Wernicke's encephalopathy ได้ high dose iv thiamine อาการดีขึ้น

- BD-CKD อาจให้ calories พอเพียงตามที่คำนวณ แต่ micronutrients ไม่พอ เพราะเป็นปัญหาของส่วนผสม และ วิธีการเตรียมด้วยความร้อนซึ่งทำลายสารอาหารบางอย่างไป ดังนั้นการสั่งอาหารให้ผู้ป่วยต้องคำนึงถึงสารอาหารต่างๆ และ วิตามินด้วย

- MRI Hypersignal intensity in T2/FLAIR involving mammillary bodies, dorsal medial thalami, periaqueductal grey is typical for Wernicke's encephalopathy. more information Link

2. management - high dose iv. thiamine more information Link 

เรียบเรียงโดย น.อ.หญิง สัญสณีย์  พงษ์ภักดี หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ