กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

27.A 57-year-old Thai man with ataxia for 1 week and abnormal CXR.

วันที่ created 7 ก.ย. 2565 22:50 วันที่ edited 22 พ.ค. 2567 21:56 | เข้าชมแล้ว 1836 | admin3

A 57-year-old Thai man presented with ataxia for 1 wk. He was ultimately diagnosed with a cerebellar tumor and was admitted for tumor removal. CXR for pre-op evaluation was shown above. He had no chest symtoms. 

Please interpret this CXR 

โดย น.ท.จรัส  ปิตวิวัฒนานนท์ อาจารย์หน่วยอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


 

ANSWERs

CXR PA upright of a 57-year old man

  • No rotation, adequate inspiration
  • No subcutaneous emphysema
  • No osteolytic lesion
  • No definitely pulmonary infiltration
  • Round shape homogeneous increase density, diameter around 5 cm at retrocardiac area (Liver sign), silhouette with descending aorta
  • Blunt left costophrenic angle with slightly elevated left hemidiaphragm

โดย น.ท.จรัส  ปิตวิวัฒนานนท์ อาจารย์หน่วยอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.