กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

32. A 75-year-old female was sent to an endocrine clinic for proper care.

วันที่ created 13 ต.ค. 2565 20:19 วันที่ edited 22 พ.ย. 2565 20:48 | เข้าชมแล้ว 1750 | admin1

ผู้ป่วยหญิงอายุ 75 ปี ส่งมาปรึกษายัง Endocrine Clinic ส่วนสูง 145 cm น้ำหนัก 48 kg.

โรคประจำตัวเป็นกรดไหลย้อน ผู้ป่วยหมดประจำเดือนอายุ 52 ปี  ไม่เคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อน ไม่มีประวัติพ่อแม่กระดูกสะโพกหัก

ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่มียาที่ทานประจำ

Questions

1. จงแปลผลของ Bone density scan (DEXA scan) ของผู้ป่วยรายนี้ และคำนวน The Ten year probability of fracture (%)

 • BMD ตำแหน่ง FN T score = -2.8 และ BMD ตำแหน่ง total L spine = -2.7 --> อยู่ในเกณฑ์ Osteoporosis
 • โอกาสเสี่ยงของการเกิดกระดูกสะโพกเท่ากับ 5.2% และกระดูกที่ตำแหน่งสำคัญหักเท่ากับ 12% (ได้แก่ กระดูกสันหลังหักที่มีอาการทางคลินิก กระดูกสะโพก กระดูกต้นแขน และกระดูกแขน) ที่ระยะเวลา 10 ปี

2. จงบอกวิธีการตรวจหาสาเหตุทุติยภูมิของโรคกระดูกพรุน

3. ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการรักษาอย่างไร ตามแนวทางเวชปฏิบัติของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยปี 2564

 • ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในกลุ่ม high risk patients ตามคำแนะนำให้ Bisphosphonate (BP) เป็น 1st line of treatment แต่ผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ oral BP
 • ดังนั้นสำหรับ 1st line = Zoledronic acid IV, alternative คือ Denosumab sc
 • ประเมินหลังจากการได้รับ Zoledronic acid ที่ 3 ปีหลังได้รับการรักษา เพื่อพิจารณาทำ Drug holiday กรณีที่ประเมินแล้วผู้ป่วยมีความเสี่ยงไม่สูง ได้แก่ T-score มากกว่า -2.5 และไม่เคยกระดูกหักมาก่อน 
 • กรณีที่ยังมีความเสี่ยงสูงให้ยาต่อจนครบ 6 ปี แล้วประเมินอีกครั้ง
 • สำหรับ Non pharmacologic
  • Fall prevention เลิก alcohol และ บุหรี่
  • Adequate vitamin D and calcium supplement 
  • Keep 25(OH)D level 30-50 ng/ml
  • ออกกำลังกายทั้ง Resistance and Balance exercises