กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Annoucement/รายละเอียดข่าว

เปิดยื่นแสดงความจำนงศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

วันที่ created 3 ส.ค. 2566 15:20 วันที่ edited 7 ต.ค. 2566 20:47 | เข้าชมแล้ว 2318 | admin3

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดยื่นแสดงความจำนงศึกษาต่อ

แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 

จำนวน 16 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป