การให้บริการของห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/Annoucement/รายละเอียดข่าว

การให้บริการของห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

วันที่ created 16 พ.ย. 2566 16:01 วันที่ edited 16 พ.ย. 2566 16:01 | เข้าชมแล้ว 585 | admin3

การให้บริการห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ (ตรวจโควิด-19)

ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปจะเปิดให้บริการ ดังนี้

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ
    • เวลา 08.00-11.30 น. ปิดรับบัตรเวลา 11.00 น.
    • เวลา 13.00-15.30 น. ปิดรับบัตรเวลา 15.00 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการ
    • เวลา 08.00-11.30 น. ปิดรับบัตรเวลา 11.00 น.
  • กรณีฉุกเฉิน สามารถรับบริการตรวจโควิด-19 ได้ที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน