กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

54.A 65-year-old man with progressive abdominal pain with weight loss

วันที่ created 16 มี.ค. 2567 22:01 วันที่ edited 23 มี.ค. 2567 14:13 | เข้าชมแล้ว 300 | admin3

65 yr male with Hx CA stomach S/P subtotal gastrectomy 2 yr PTA

Present progressive abdominal pain with weight loss

ตรวจร่างกายพบตามรูป

Question:  จงบอกชื่อ finding ที่พบ

โดย น.ท.หญิงชุติมา อุปัชฌาย์ หัวหน้าหน่วยโรคอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


 

ANSWERs

Sister Mary Joseph Nodule 

โดย น.ท.หญิงชุติมา อุปัชฌาย์ หัวหน้าหน่วยโรคอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.