กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

55. A 54-year-old woman with HIV infection with dyspnea, non-productive cough, and diarrhea for 1 wk

วันที่ created 23 มี.ค. 2567 14:14 วันที่ edited 31 มี.ค. 2567 15:08 | เข้าชมแล้ว 940 | admin3

Investigation results are as shown above. CT scan of chest shows diffuse alveolar hemorrhage.

Question 1:  What is the differential diagnosis? 


Further investigation results show 

 • H/C:  K. pneumoniae in 1 from 2 bottles
 • CBC:  WBC 8,420 Hct 21% platelet 406,000 N82% L11% M% E2%
 • CT whole abdomen:  left adrenal mass, suspected adrenocortical carcinoma
 • Sputum examination:  CLICK

Question 2:  What is the diagnosis and plan of management? 

โดย น.ต.หญิง ภัทราภรณ์  ปิยภัณฑ์ หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


 

ANSWERs 

Problem list

 • Alveolar hemorrhage in immunocompromised patient (HIV)
 • Film CXR: rapidly progressive bilateral alveolar infiltration compatible with alveolar hemorrhage

Differential diagnosis

 • Infectious causes
  • Bacterial pneumonia > S.aureus
  • Viral pneumonia > Influenza , covid
  • Systemic infection > leptospirosis, dengue
  • Parasite > strongyloides 
  • Fungus > IPA
 • Non-infectious causes 
  • Small-vessel vasculitis
  • ANCA-associated vasculitis
  • SLE with pulmonary hemorrhage
  • Goodpasture syndrome
  • Catastrophic APS
 • Bleeding due to coagulopathy, warfarin overdose from DVT treatment

Investigations

 • Sputum AFB:  Filariform larva strongyloides with notched tail

Final diagnosis:  Severe strongyloidiasis (hyperinfection syndrome)

Comment:

 • Septicemia by enteric pathogen can be associated with hyperinfection syndrome.
 • Adrenocortical carcinoma can produce excessive endogenous steroid.
 • Excessive endogenous steroid increases risk of strongyloides infection.

Treatment

 • For hyperinfection with sepsis or meningitis in severely immunocompromised hosts:  Ivermectin 200 ug/kg per day orally until stool and/or sputum exams are negative for 2 weeks. 

โดย นายแพทย์สรสักก์ จันทร แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

น.ต.หญิง ภัทราภรณ์  ปิยภัณฑ์ หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ