กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

56. A 74-year-old man with AF with acute arterial occlusion

วันที่ created 31 มี.ค. 2567 15:29 วันที่ edited 5 เม.ย. 2567 23:22 | เข้าชมแล้ว 410 | admin3

ผู้ป่วยชาย 74 ปี โรคประจำตัว Persistent AF with Left MCA infarction วินิจฉัยเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

ครั้งนี้เข้ารับการในโรงพยาบาลด้วย ภาวะ Acute arterial occlusion

ระหว่าง monitor ผู้ป่วยพบ EKG ดังแสดง

Questions: 

1. จงบรรยายความผิดปกติที่พบในคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

2. จงให้การวินิจฉัย

3. จงให้การรักษา

โดย น.ต.จารุสิทธิ์  แจ้งสว่าง แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


 

ANSWERs

1. จงบรรยายความผิดปกติที่พบในคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

  • Atrial tachycardia 300 bpm
  • Ventricular escape beats 40 bpm

2. จงให้การวินิจฉัย  Atrial tachycardia with complete heart block 

3. จงให้การรักษา 

  • Permanent pacemaker if no reversible cause of complete heart block

โดย น.ท.ปัญญภัทร์  เจียมโพธิ์ อาจารย์หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.