กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

59.A 76-year-old Thai woman with nausea and vomitting and shortness of breath for 1 hr.

วันที่ created 29 เม.ย. 2567 21:54 วันที่ edited 9 มิ.ย. 2567 13:55 | เข้าชมแล้ว 522 | admin3

A 76-year-old Thai woman, with HT, old CVA, and tracheomalacia on tracheostomy tube, presented with nausea and vomitting and shortness of breath for 1 hour PTA

 • Previous status: she could walk a few steps with accompanying persons 
 • At the ER, the patient seemed agitated, fidgety, incline, sloping and was not obeying to command. Her blood pressure was 60/- mmHg. 
 • CXR was done and the result was shown above, compared with baseline CXR in 2015. 

Please interpret the current CXR and give the provisional diagnosis 

 

โดย น.ท.จรัส  ปิตวิวัฒนานนท์ อาจารย์หน่วยอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต 

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


 

ANSWERs

CXR AP supine of a 76-year-old lady

 • Slightly overexposure, rotation to the right
 • Adequate inspiration
 • No subcutaneous emphysema, normal bony structure
 • Tracheostomy in place with O2 collar mask
 • Widening mediastinum
 • Enlarge cardiac silhouette 
 • Blunt left costophrenjc angle with obscured left hemidiaphragm: suspect mild left pleural effusion
 • Calcified aorta with split-wall calcification of aortic knob

Diagnosis:  Ruptured dissecting aorta

โดย น.ท.จรัส  ปิตวิวัฒนานนท์ อาจารย์หน่วยอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต 

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.