กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

60.A 75-year-old woman with recurrent skin lesions for 2 years.

วันที่ created 27 พ.ค. 2567 16:25 วันที่ edited 18 มิ.ย. 2567 14:04 | เข้าชมแล้ว 346 | admin3

A 75-year-old woman presented with recurrent skin lesions at legs for 2 years. She had been treated as chronic eczema with systemic corticosteroids but the lesions still persisted. 

  • Underlying diseases: 
    • 1.CA breast S/P MRM, received adjuvant therapy with doxorubicin and cyclophosphamide, then hormonal treatment for 5 years (until Nov 2020), now undergoing surveillance for cancer 
    • 2.Chronic hepatitis B infection 

Questions: 

1.Please describe the skin lesions and give differential diagnosis 

2.What would be the most proper next step investigation? 

น.ท.สรพงษ์  มัณยานนท์ อาจารย์หน่วยอายุรศาสตร์โรคเลือด และอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


 

ANSWERs

1.Describe the skin lesions and give differential diagnosis 

  • Well-demarcated erythematous plaques with variable sizes and shapes, occasionally accompanied by poikiloderma, on the upper and lower extremities, trunk, and back, with pruritus
  • Differential diagnosis includes lymphoma, psoriasis, chronic eczema 

2.The most proper next step investigation

  • Skin biopsy for tissue pathology 
  • Staging CT chest and whole andomen
  • BM study

This patient had undergone incisional skin biopsy. The result revealed positive staining for CD3 (diffuse), cyclin D1 (diffuse), CD30 (focal in large lymphoid cells), Bcl-2 (diffuse), MUM-1 (patchy), negative for CD20, CD10, ALK, Bcl-6, and Ki-67 70%.

The final diagnosis was Cutaneous T-cell lymphoproliferative disease. 

Pending additional IHC studies included CD4+, CD8-, EBER-, CD56-, Granzyme B -/+

น.ท.สรพงษ์  มัณยานนท์ อาจารย์หน่วยอายุรศาสตร์โรคเลือด และอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ