กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/Highlight/รายละเอียดข่าว

61. A 58-year-old woman with SLE with chronic Rt hip pain for 1 year.

วันที่ created 15 มิ.ย. 2567 17:39 วันที่ edited 18 มิ.ย. 2567 14:15 | เข้าชมแล้ว 259 | admin3

A 58-year-old woman with SLE presented with chronic Rt hip pain during walking for 1 year.

  • She was afebrile.
  • The patient was diagnosed as SLE from the age of 33 years old.
  • She had been on several medications, including corticosteroids since the time of diagnosis.
  • Now, her SLE status had been in low disease activity state for 6 months.
  • Her current medications included prednisolone 5 mg/d, azathioprine 75 mg/d, hydroxychloroquine 200 mg/d, calcium 1 g/day, and calciferol 40,000 IU/wk.

Films of both hips are as shown above. 

Questions: 

1.Please describe abnormal findings of the films of hips

2.What is the provisional diagnosis? 

โดย ร.อ.หญิง สรชา  คำจันทร์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


 

ANSWERs

1.Abnormal findings of the films of hips

  • Crescent-shaped, curvillinear, lucent line at subchondral bone of femur, more prominently seen in the frog leg film
  • Sclerotic change of femoral head 
  • Flattening of articular surface of femoral head, bone collapse 
  • No joint space narrowing 

2.Provisional diagnosis  Osteonecrosis or Avascular necrosis (AVN) of the Rt hip

โดย ร.อ.หญิง สรชา  คำจันทร์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 

น.ท.หญิง อินทิรา  อุไรเลิศ อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ